2021-08-11

راه هاي مشترکي براي مقابله با شکست 10ا

راه حل ها چيه وقتي رقابت 10ا شکست ميخوره؟ بیایید زیر بفهمیم. درباره ي 10 افزايش ترمينال سخت، اجازه ندارد که در زمان نصب شیشه ای خم شود تا مانع از شکستن و موجب نشت هوا نشود.