2021-08-11

נפוץ דרכים להתמודד עם הכישלון של 10a ממסר

מה הם את פתרונות כאשר את 10a ממסר נכשל? תן לנו למצוא את להלן. 1. לגבי 10a ממסר של קשה מסוף, זה הוא לא מותר להיות כפוף במהלך התקנה כדי למנוע את זכוכית מבודד לפרוץ וגורם דליפת אוויר.