2021-09-07

Эмне үчүн 5V төмөнкү 5v рейли бар?

Драйвер 5v вольталж рейи кызыктуу, себеби төмөнкү вольт, рейлин иштеп жаткан, өзгөчөй эле контакттардын контакттары жана бөлүшүү ылдамдыгы, ал эң критикалык иштеп жатат.