2021-09-15

ข้อดีของรีเลย์12V ราคาถูก

เมื่อเลือกรีเลย์12V ราคาถูกคุณควรพิจารณาปัจจัยต่างๆเช่นประเภทของแหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับและกระแสไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับของหน้าสัมผัส, แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับหรือกระแสไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับของขดลวดวิธีการและจำนวนชุดค่าผสมติดต่อเวลาในการดึงและเวลาในการปลดปล่อย