2021-08-11

วิธีทั่วไปในการจัดการกับความล้มเหลวของรีเลย์10A

โซลูชันเมื่อรีเลย์10A ล้มเหลวคืออะไร? ให้เราดูด้านล่าง1.เกี่ยวกับรีเลย์10A ของขั้วแข็งไม่ได้รับอนุญาตให้งอระหว่างการติดตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ฉนวนกระจกแตกและทำให้เกิดการรั่วไหลของอากาศ