2021-09-07

Γιατί υπάρχουν λίγα 5v ρελέ με τάση οδήγησης κάτω από 5V

Τάση κίνησης 5v ρελέ είναι σπάνια επειδή όσο χαμηλότερη η τάση, τόσο χειρότερη η απόδοση του ρελέ, ιδιαίτερα η ταχύτητα επαφής και διαχωρισμού των επαφών, η οποία είναι η πιο κρίσιμη απόδοση του ρελέ.