2021-08-11

ჲჟრაგთ მჲზვ ეა ჟვ ჟოპაგწ ჟ ჲრ 10 ა ჲოაჟნჲჟრ.

კაკგჲ თჱოჲლჱგარ ჲრ თჱდლვზეა, კჲდარჲ 10 თჱოჲლჱგა? მოდი გავიგოთ ქვემოთ. 1 ჱა 10ა პვლვ£ ჲრ რპსენთწრა, ის ნებართვა არ იძლევა, რომ საჭმლის თვალსაზრისის გარეშე და არც ჰაერის მოწმობას იწვევს.